Mesajul ONG-urilor de mediu către candidații la alegerile locale: Nu aruncați România în infrigement, sunteți răspunzătorii direcți pentru viitorul țării! 

Stimaţi candidaţi,

Ca în fiecare campanie electorală, suntem asaltaţi de promisiunile Dumneavoastră. În timp ce toate acestea încearcă dea bine”, unele dintre promisiunile pe care ni le faceţisunt toxice, adevărate bombe cu ceas, capabile arunce România în infringement şi ne asigure ultimele locuri în Europa în continuare.

Vedem, la nivel naţional, candidaţi care folosesc taxa de salubrizare pe o unealtă electorală sau candidaţi care propun construirea de instatii de incinerare a deşeurilor (cu saufără recuperare de energie) – soluţii depăşite, poluatoare şi extrem de costisitoare.

Promisiunea de-a scuti populaţia de plata taxei de salubrizare nu este o soluţie care contribuie la atingerea ţintelor de reciclare a deşeurilor municipale asumate de Româniafaţă de Uniunea Europeană, de 50%, până în anul 2020. În acest moment, în România, reciclarea este realizată în proporţie de cel mult 5%, colectarea selectivă este subfinanţată iar informarea şi responsabilizarea populaţiei este esenţială.

Ţară noastră se clasează printre ultimele ţări din Uniunea Europeană în privinţa ratei de reciclare a deşeurilor municipale, adică inclusiv a gunoiului menajer generat degospodării, conform EUROSTAT.

Va solicităm, aşadar, de urgenţă următoarele măsuri:
1. Asumarea unor ţinte locale de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate, precum şi de reciclare, totalizând cel puţin 50% din totalul cantităţii generate, măsurate prin reducerea REALĂ a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare. Această asumare este eseniala a fi realizată pe toată perioada mandatului, până în 2020, pentru a puteaevita infringementul deja anunţat de Comisarul European pentru Devoltare Regională, care va penaliza toţi cetăţenii României;
2. Implicarea activă a cetăţenilor şi a altor actori relevanţi (instituţii publice din subordine – primărie, spitale, şcoliautorităţi de mediu, reciclatori, companii, colectori informali, ONG-uri, presă, public etc) în toate etapele de elaborare şi implementare a strategiei de gestionare a deşeurilor, la nivel local;
3. Transparenţă privind contractele de salubrizare pentru perioada 2016 – 2020;
4. Includerea în contractele de salubrizare a obligativităţii colectării şi ridicării separate a deşeurilor, programate în zile diferite, în funcţie de tipul de fracţie: reciclabile, bidegradabile şi fracţie reziduală/mixtă;
5. Asigurarea infrastructurii de selectare a deşeurilor la sursă, în locuinţa cetăţeanului, pe cel puţin trei fracţii: reciclabile, bidegradabile şi fracţie reziduală/mixtă, în mod complementar Sistemului local de Management Integrat al Deşeurilor (SMID) şi desfiinţarea tubulaturilor (tobogane) din interiorul blocurilor şi amenajarea lor în exterior,facilitând în acest mod colectarea selectivă şi eliminând impactul negativ asupra sănătăţii publice;
6. Includerea, în caietele de sarcini pentru licitarea serviciilor de mentenantã a spaţiilor verzi, a obligaţiei utilizării de îngrăşământ organic, în vederea incurajãrii selectãrii, colectãrii şi tratării fractiei biodegradabile prin compostare sau conversia în biogaz;
7. Reducerea generării de deşeuri prin măsuri simple şi eficace (de exemplu: utilizarea în şcoli şi instituţii publice a veselei şi tacâmurilor refolosibile sau compostabile, obligativitatea reducerii hârtiei tipărite sau copiate în instituţiile publice, stimularea consumului de produse vrac sau cu un ambalaj redus etc);
8. Susţinerea agenţilor economici care produc sau distribuie produse sau materiale refolosibile, reparabile, reciclabile sau compostabile (ex. producători/furnizori de pungi/plase refolosibile sau compostabile, scutece compostabile etc) prin accesarea schemelor de ajutor de minimis;
9. Interzicerea construirii incineratoarelor pentru deşeuri municipale şi asimilabile, cu sau fără recuperare de energie, întrucât incineratoarele au un impact negativ major asuprasănătăţii publice, economiei şi bugetelor locale şi a mediului înconjurător;
10. Expunerea publică a unui punct de vedere oficial privind modul şi performanţele vizate privind de valorificare a deşeurilor în cazul câştigării unui mandat pentru perioada 2016-2020.

Vom monitoriza situaţia la nivel naţional până în anul 2020 şi vom face publice situaţia fiecărei primarii din România. Vom arată care primari are un plan sustenbil pentru managementul deşeurilor şi care sunt situaţiile ce nu au scop managementul sustenabil al deşeurilor şi atingerea ţintei de reciclare de minim 50%.

Solicităm, de asemenea, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilorprin agenţiile din subordine – monitorizeze performanţele autorităţilor locale în ceea ce priveştegestionarea deşeurilor, aplice măsuri ferme de descurajare a eliminării acestora prin depozitare sau incinerare şi publice periodic clasamentul primăriilor din punct de vedereal performanţelor privind gestionarea deşeurilor.

Urmărim cu interes programul Dumneavoastră şi, mai ales, rezultatele acestuia, privind gestionarea deşeurilor în cadrul comunităţii pe care va angajaţi o gospodării.

Semnatari:
Let’s Do It, România
Reţeaua Zero Waste România
Asociaţia ARIN
Asociaţia Biosilva
Asociatia Cercul Social
Asociaţia EcoBucovina
Asociaţia Energy Justice (E-JUST)
Asociatia Euroarmonia
Asociatia Ecologica Farcasa
Asociaţia Econatura Prahova
Asociaţia Ecologistă Floare de Colţ
Asociaţia GAL Ruralis
Asociaţia NeuerWeg
Asociaţia Mai Bine
Asociaţia Pro Mediu Timiş
Asociaţia România în Tranziţie
Asociaţia Start Focus
Asociaţia Viitorul în Zori
Casa de Cultura Permanenta
Clubul de Cicloturism Napoca
Centrul pentru Resurse Civice
Consiliul Consultativ de Locatari “Steaua Fratelia”, Timişoara
Grupul de acţiune RIOT
Grupul Informal de Acţiune Bistriţa – Tarpiu
Grupul Informal Giroc
Institutul de Cercetare în Permacultura
Institutul pentru Ecoinovare
Rezistenţa Tomeşti
Societate Organizată Sustenabil (SOS)

Coaliţia pentru Mediu din România
Asociaţia Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis
Asociaţia Ecoteca
Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă “Alutus”
WWF România
FundatiaTerra Mileniul III
Asociaţia “Floarea Reginei” Sinaia
Asociaţia BioSilva
Clubul de Cicloturism “Napoca”
Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din România
Asociaţia ECOS Dolj
Fundaţia Acţiunea Ecologică
Asociaţia Ecologică TURISMVERDE
Asociaţia Strawberrynet
Asociaţia pentru Dezvoltare “DUNĂREA DE JOS”, Călăraşi
Asociaţia Sighişoara Durabilă
Viitor Plus
Asociaţia Română de Permacultura
Fundaţia Activity Reşiţa
Asociaţia Mai Bine Iaşi
Asociatta Salvaţi Dunărea şi Delta
Asociaţia GreenItiative
Asociaţia AGENT GREEN
Asociaţia Kogayon
Asociaţia Natură Transilvaniei
Asociaţia 2 Celsius
Asociaţia Bankwatch România
Fundaţia Eco-Civică
Asociaţia MaiMultVerde
Reper 21
Ateliere fără Frontiere
EcoBucovina
Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile